Teknologia matkailukokemuksen lisäarvon tuottajana

Kuinka matkailuyritykset voisivat hyödyntää uusia teknologioita tarjotakseen potentiaalisille asiakkaille mahdollisuuden tutustua matkakohteeseen jo kotona?

Uusia, laajennetun todellisuuden (XR) teknologioita ei suomessa vielä kovin laajasti hyödynnetä, joten niiden avulla on mahdollista erottua markkinoilla ja saada näkyvyyttä. Laajennettu todellisuus on kattokäsite, jonka alle niputetaan yleisesti virtuaalitodellisuus (VR), yhdistetty todellisuus (MR) sekä lisätty todellisuus (AR). Laajennetun todellisuuden sisältöjä voidaan kokea monenlaisilla laitteilla, tässä kirjoituksessa kuvataan sisältöjen kuluttamista lähinnä mobiililaitteilla.

Matkamessujen 2023 matkailututkimuksen mukaan kotimaan matkojen kysyntä on korkealla ja mikäli matkakohde soveltuu hyvin etätyön tekemiseen, majoitus todennäköisesti varataan pidemmäksi aikaa.  Vaikka kaukokaipuu tuntuu monia vaivaavan ja Etelä-Eurooppa on suosittu matkakohde, Järvi-Suomen alueen mökkimatkailu ja yleisemminkin luontomatkailu kiinnostaa matkailijoita edelleen.

Matkakohteen virtuaaliopas

Lisätyn todellisuuden avulla matkailutoimijja voi tarjota asiakkaalle kohteesta virtuaalisen oppaan, joka tarjoaa paikkaperustaista informaatiota suoraan matkailijan käyttämään laitteeseen. AR teknologian avulla lisätään reaalimaailman näkymään digitaalinen informaatiokerros, joka näkyy esimerkiksi matkapuhelimen kamerasovelluksen avulla tai verkkosivun kautta. Sisältö voi olla yleistä tietoa matkakohteesta, toimintaohjeita, käyttöohjeita tai turvallisuusohjeita jne. Sisältö voi olla myös tarinaa kohteen historiasta ja alueen rakennuksista, majoitus- ja muiden tilojen esittelyä. Sovellus voi opastaa luontopolulla kulkevaa ja neuvoa, kuinka nuotiotuli sytytetään. Informaatio voi olla ääntä, kuvaa tai videoita. Lisätyn todellisuuden avulla esittelyt, ohjeet ja tarinat voidaan kertoa asiakkaalle lisäarvoa tuottavalla interaktiivisella ja kiinnostavalla tavalla.

Esimerkkinä AR-teknologialla toteutetusta sisällöstä Minna Canth AR-kierros.

Tutustuminen matkakohteeseen etukäteen jo kotona

Kesäkuussa 2023 julkaistun opinnäytetyön mukaan kotimaan matkailijat palaavat samaan paikkaan sen vuoksi, että palvelu- ja varustelutaso on jo tuttu ja se vastaa odotuksia. Palaaminen tuttuun kohteeseen koetaan helpoksi ja turvalliseksi, erityisesti jos odotukset ovat ylittyneet aiemmalla vierailulla. (Turunen 2023, 22.) Matkailijalle voidaan tarjota mahdollisuus tutustua kotona uuteen matkakohteeseen ennen matkan varaamista ja synnyttää tunneyhteys paikkaan, vaikka siellä ei olisi vielä oikeasti käynytkään.

Matkailualan yritykset voivat hyödyntää laajennettua todellisuutta tarjoamalla potentiaalisille asiakkaille mahdollisuuden tutustua kohteen palveluihin virtuaalisesti etukäteen jo kotona. Vuonna 2022 julkaistussa tutkimuksessa todetaan, että matkailijan vuorovaikutteinen kokemus matkakohteen kolmiulotteisesta rekonstruktiosta virtuaalisessa tilassa kehittää tunnesiteitä kohteeseen, jossa he eivät ole aiemmin käyneet. Vuorovaikutteinen kokemus vaikuttaa myös matkaa suunnittelevan matka-aikomuksiin.

Tourists develop emotional attachments to real tourist places through interactions with three-dimensional reconstructions of scenic areas in virtual space, thus creating emotional connections to places they have not visited and further influencing their travel intention in the field.

KEXRI-hankkeessa pilotoitiin matkailuyrittäjän kanssa 360-kuvilla toteutettua virtuaalikierrosta. Lisätyn todellisuuden teknologiat ovat toistaiseksi vielä melko tuntemattomia suurelle yleisölle, joten kokemuksen suunnitteluun ja toteutukseen on syytä panostaa. Käyttäjäkokemuksen tulee olla sujuva ja käyttöliittymän intuitiivinen, jotta se on asiakkaalle helppo käyttää ja kokemus jättää positiivisen muistijäljen.

Kun yrityksesi XR-toteutuksen suunnittelu alkaa olla ajankohtaista, tutustu KEXRI-hankkeessa toteutettuihin XR-infokortteihin. Korteista löydät XR-teknologioiden perustermit, hyötyjä yrityskäyttäjille sekä konseptointimallin. Suosittelen tutustumaan myös eri yritysten toteutuksiin, jotta saat kuvan siitä, mikä XR:n avulla on mahdollista ja minkä tyyppinen toteutus voisi sopia omaan toimintaasi.

Toteutuksen alustava suunnittelu kannattaa aloittaa valitsemalla ongelma, johon XR-toteutus voi tuoda ratkaisun. Paikalliselta yrityskehittäjältä voit kysyä vinkkejä palveluntuottajista tai mahdollisista tukimuodoista, jotta pääset viemään suunnitelmaasi eteenpäin.

Lähteet:
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/801456/Turunen_Tiina.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.sttinfo.fi/tiedote/matkamessujen-matkailututkimus-ja-lomamatkaennuste-2023-lomamatkoja-suunnitellaan-huolella?publisherId=1811&releaseId=69962162
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9707137/

Scroll to Top