Tietosuojaseloste

Rekisterin nimi

KEXRI keskisuomalainen XR-osaamisen innovaatioekosysteemi 

Rekisterinpitäjä

KEXRI-konsortio 

KEXRI-konsortion osapuolet ja yhteyshenkilöt

  • Kehittämisyhtiö Witas Oy, Kirsi Niskanen
  • Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy, Janne Taavitsainen
  • Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK, Ilona Laakkonen
  • Jyväskylän yliopisto, Merja Juntunen
  • Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE, Pekka Ouli
  • Äänekosken Kehitys Oy, Sanna Kiuru

 Osapuolet osallistuvat tietojen käsittelyyn ja hyödyntämiseen.  

Henkilötietojen käsittely ja sen tarkoitus 

Kerättyjä henkilötietoja käytetään KEXRI-hankkeen kehittämis- ja yhteistyötä varten ja KEXRI-ekosysteemin kehittämiseksi. Tapahtumien osallistujalistoja käytetään myös hankkeen raportointiin. 

Taustakartoituksessa ja mahdollisissa muissa kyselyissä yhteystietojen antaminen on vapaaehtoista ja vastaajalta kysytään sekä yhteydenottomuodoista että kiinnostuksesta osallistua hankkeen toimintaan ja saada lisätietoa. Kyselyssä kerättyjä muita kuin henkilötietoja käsitellään siten, ettei yksittäistä vastaajaa tai yritystä voi tunnistaa. 

Verkkosivujen yhteydenottolomakkeella ja somen kautta kerättyjä yritysten yhteyshenkilöiden tietoja käytetään keskisuomalaisen XR-osaamisen ekosysteemin kehittämiseksi.

Kyselyn tuloksia, sekä workshopien ja webinaarien tuotoksia voidaan julkaista ja esitellä. Tulosten kuvaaminen suoritetaan tavalla, josta yksittäistä vastaajaa ei voida tunnistaa.  

Rekisterin tietosisältö 

  • Taustakartoitukseen vastanneiden nimi- ja yhteystiedot
  • Rahoittajan (Keski-Suomen liitto / EAKR) edellyttämät tapahtumien osallistujalistat
  • Tilaisuuksiin ilmoittautuneiden nimi- ja yhteystiedot
  • Yhteydenottolomakkeen lähettäjän nimi- ja yhteystiedot

Käsittelyperuste 

Vastaajan suostumus. Tutkimus- ja kehittämistoiminta.  

Säännönmukaiset tietolähteet 

Käyttäjien vapaaehtoisesti luovuttamat tiedot.  

Julkisen rahoittajatahon (Keski-Suomen liitto / EAKR) edellyttämät tapahtumien osallistujalistat. 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Henkilötietoja siirretään julkisrahoitteisten hankkeiden rahoittajille tai muille julkishallinnon edustajille ja viranomaisille vain siinä määrin kuin on tarpeen. Yksittäisissä tapauksissa yhteystietoja voidaan luovuttaa luotetuille yhteistyökumppaneille, mikäli se on oleellista julkisrahoitteisen projektin toiminnan kannalta (esimerkiksi eri toimijoiden järjestämät yhteiset tapahtumat tms.). Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta EU/ETA-maiden ulkopuolelle. Henkilötietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin. 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja tarkoituksenmukaisesti.  

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko 

Tietoja ei käytetä profilointiin tai automaattiseen päätöksentekoon.  

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät asiat 

Mahdollisissa henkilötietojen poistamista tai käsittelyn rajoittamista koskevissa pyynnöissä rekisterinpitäjän on huomioitava julkisen hankerahoituksen määräykset ja rahoittajan määräämät hankeaineiston säilyttämiselle annetut määräajat. 

Scroll to Top