Kiinnostava yritys

Kiinnostava yritys

Laajennettu todellisuus tarjoaa yritykselle mahdollisuuksia uudistaa tapojaan esitellä tuotteitaan ja palveluitaan sekä vastata joustavammin asiakkaidensa muuttuviin tarpeisiin.

Markkinointi

Markkinoinnissa XR tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia erityisesti tuotteiden virtuaaliseen havainnollistamiseen. Esimerkiksi messuilla voi olla esittelyssä XR-malli yrityksen suuremmista tuotteista (kuten koneet, laitteet tai niiden osat) tai paikkaan sidotuista tuotteista kuten matkailukohteista. Vastaavien mallien avulla tuotteita voidaan esitellä ajasta ja paikasta riippumatta myös verkossa. 

Yritys voi myös erottua kilpailijoistaan havainnollistamalla tuotteen jo ennen sen varsinaista valmistamista, mistä yksi esimerkki ovat rakennuskohteiden 3D-mallit. Tällaiset ratkaisut voivat tukea omistajuuden ja läsnäolon tunnetta: erilaisten havainnollistamistapojen vertailuissa on esimerkiksi huomattu, että mahdollisuus tarkastella ruudulla käänneltävää kolmiulotteista mallia lisäsi omistajuuden tunnetta noin 19 % verrattuna saman tuotteen 2D-kuvaan, ja että todelliseen maailmaan sijoitettu AR-malli sai aikaan 174 % vahvemman läsnäolon kokemuksen kuin vastaava kaksiulotteinen kuva [1].

Visualisointi

XR soveltuu erityisen hyvin juuri visualisoinnin työkaluksi. Paitsi lisäämään kokemuksellisuutta markkinointitarkoituksissa, XR-malleja voidaan käyttää tekemään näkyväksi paljon sellaista, mikä on hankalampaa hahmottaa kaksiulotteisissa kuvissa tai kaavioissa (kuten rakennusten sähkö- ja internetkaapelit tai vesiputket). XR-mallit mahdollistavat myös muun muassa rakentamiseen tai sisustukseen liittyvien ratkaisujen testaamisen todellisessa ympäristössään tai vaikkapa vaatteiden värivaihtoehtojen tai erilaisten kampausmallien havainnollistamisen asiakkaalla itsellään.

Asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen

Yritystoiminnan suunnittelussa on tärkeää miettiä, mihin suuntaan asiakkaiden toiminta ja tarpeet muuttuvat lähitulevaisuudessa, esimerkiksi seuraavien kolmen vuoden aikajänteellä. Monella alalla on jo nähtävissä, että asiakkaat haluavat yhä enemmän asioida itsenäisesti sekä ajasta ja paikasta riippumatta.  

XR:n avulla yrittäjä voi palvella potentiaalisia asiakkaitaan laajemmin tai tuottaa palveluita, jotka eivät ole perinteisessä kivijalkaliikkeessä mahdollisia sijainnista ja saavutettavuudesta johtuen.  

Olemassa olevan yrityksen kohdalla tarpeet ilmenevät usein asiakkaiden kanssa käytävän vuorovaikutuksen kautta käytännössä. Aloittavassa yrityksessä tuotteiden muotoilemista XR-palveluiksi on pohdittava tietoisesti alusta alkaen, jotta yritys voi löytää parhaat ja toimivimmat ratkaisut omaan liiketoimintaansa. 

Työnantajakuva ja yrityksen kiinnostavuus

Teknologian hyödyntäminen voi myös auttaa erottumaan positiivisesti muista alan yrityksistä ja houkutella etenkin tulevaisuuden osaajia. XR:n luovan ja asiantuntevan hyödyntämisen avulla yritys voi saada laajemmin näkyvyyttä Suomessa – ja myös kansainvälisesti – kuin perinteisillä, usein paikallisilla työmarkkinoilla.

Laajennetulla todellisuudella on potentiaalia erityisesti hajasijoitettujen tiimien yhteistyön mahdollistamisessa. Paikkariippumattoman työskentelyn tukeminen on yrityksille enenevässä määrin – ja yhä useammalla alalla – merkittävä valtti osaavien ja motivoituneiden työntekijöiden kiinnostuksen herättämisessä. 

Yrityksen esittely (esimerkiksi myyntiä varten)

XR soveltuu myös yritykseen itseensä liittyvien esittelyjen toteuttamiseen. Yrityksen toimitilat ja laitteistot sekä myös asiakkaita, tuotteita tai palveluita voidaan esitellä XR:n avulla. 

Esimerkiksi myytävänä olevasta yrityksestä voidaan siten saada enemmän tietoa XR-mallinnuksen avulla. Usein ostajakandidaatit tulevat eri paikkakunnalta ja haluavat tutustua yritykseen jo ennen kuin vierailevat ostettavassa kohteessa fyysisesti. Tällöin teknologia mahdollistaa laajemman tutustumisen kuin perinteisesti pääosin talousdokumentteihin perehtymällä. 

Myyjä ja ostaja voivat myös halutessaan kohdata virtuaalisessa ympäristössä ja keskustella kaupan kohteesta ennen varsinaista yrityksen ostopäätöstä. Tällä voidaan säästää aikaa ja rahaa sekä nopeuttaa yrityskauppojen toteutumista. XR-mallinnus voi toimia myös ostajan perehdytysmateriaalina yritykseen, kun myyjä jää pois liiketoiminnasta omistajanvaihdoksen jälkeen. Samalla voidaan myös parantaa pienen yrityksen hiljaisen tiedon dokumentointia, joka usein on pitkään toimineen yrittäjän muistin varassa.

Hymyilevä henkilö työskentelee tietokoneen ääressä

Lähdeviite:

[1] Dalton, J. (2021). Reality check: How immersive technologies can transform your business. Kogan Page.

Our Expertise

Id elit mauris neque, purus dui turpis gravida id viverra nunc sit risus quam ornare et massa viverra porta risus justo lectus morbi pulvinar non bibendum nisl quisque donec nunc facilisis fermentum.

01. Blood Bank & Chemistry

Nulla viverra egestas sapien mollis a molest ullamcorper aenean.

02. Coagulation & Cytology

Magna non in suspendisse arcu, lacus ut euismod arcu velit amet lacinia.

03. Hematology & Histology

Est velit cursus eu in amet tortor, in egestas tortor euismod diam.

Latest Case Studies

Imperdiet aliquet est vel nulla turpis eu consequat ullamcorper a egestas suspendisse faucibus eu velit, phasellus pulvinar lorem et libero et tortor, sapien nulla.

Address

123 5th Avenue, New York, US

Call Us

+1 123 456 7890

Email Us

info@example.com

Subsribe To Our Newsletter

Stay in touch with us to get latest news and special offers.

Scroll to Top