XR-toimijan käsikirjasta ja infokorteista tukea ja työkaluja XR-osaamisen kehittämiseen

Mikä XR? Extended Reality - Laajennettu todellisuus

Mitä on XR? Mitä hyötyä siitä on yrittäjälle? Miten sitä voidaan käyttää? 

KEXRI-hankkeessa kehitetty XR-toimijan käsikirja ja infokortit tarjoavat yrittäjälle tukea XR-osaamisen kehittämiseen. Käsikirja ja kortit antavat perustietoa laajennetusta todellisuudesta ja sen hyödyntämisestä tiiviissä ja käytännönläheisessä muodossa.

Tässä blogipostauksessa esitellään, miten käsikirjaa voi hyödyntää, ja miksi myös pk-yrittäjän kannattaisi tuntea XR:n perusasiat.

Miten käsikirjaa voi hyödyntää?

Käsikirjan sisältöjä voi lähestyä eri tavoin oman aiemman tietämyksen ja kiinnostuksen mukaan. Ohessa on kolme esimerkkipolkua eri tarpeisiin:

  • Jos haluat saada yleiskäsityksen siitä, mitä XR on, voit aloittaa esimerkiksi  tutustumalla perussanastoon ja XR-sisältöihin
  • Jos pohdit, mitä hyötyä XR:stä voisi olla omassa toiminnassasi, lähde liikkeelle XR liiketoiminnassa -osiosta ja tutustu sen jälkeen XR-pilotit -osion konkreettisiin esimerkkeihin. 
  • Jos olet jo alustavasti pohtinut XR-toteutuksen tekemistä, erilaiset työkalut ja mallit voivat auttaa eteenpäin prosessissa, ja XR-ekosysteemin kautta puolestaan on mahdollista löytää tueksi muita XR-alueen toimijoita ja resursseja.
Kenelle käsikirja ja infokortit on tarkoitettu?

Ensisijainen kohderyhmä ovat yrittäjät, jotka pohtivat erilaisia mahdollisuuksia teknologian hyödyntämiseen toiminnassaan. Olipa XR:n soveltaminen juuri nyt itselle ajankohtaista tai ei, käsikirjan ja infokorttien avulla on mahdollista saada helposti perusymmärrys XR:stä. 

XR-palveluiden tuottajat, joilla perustieto on jo hallussa, voivat puolestaan käsikirjan avulla tutustua yritysten näkökulmaan ja pilottiesimerkkeihin. Siten he voivat kohdentaa palveluitaan paremmin yritysten tarpeisiin. 

Käsikirjaa voivat hyödyntää myös oppilaitosten edustajat, jotka tarvitsevat perustietoa XR:stä oman opetuksensa tueksi, sekä pohjatiedoista riippumatta kaikki, jotka haluavat tietää lisää aiheesta.

Miksi pk-yrittäjän on hyvä tietää ainakin perusasiat XR:stä? 

XR:n ymmärtäminen voi avata uusia ovia liiketoiminnan kehittämisessä. Laajennettu todellisuus tarjoaa yrittäjille uusia mahdollisuuksia tehostaa toimintaa, houkutella asiakkaita ja parantaa työntekijöiden osaamista. Se auttaa ylittämään fyysisen todellisuuden rajoitteet: esimerkiksi turvallisuuskävelyt tai perehdyttämiskierrokset voidaan järjestää virtuaaliympäristössä tehokkaasti ja jokaiselle työntekijälle sopivaan aikaan. Asiakkaita voidaan houkutella erilaisilla virtuaalimaailmassa tarjottavilla elämyksillä, tai tuote voidaan tuoda asiakkaan luo AR-sovelluksen kautta. 

Laajennetun todellisuuden avulla yritys voi tarjota asiakkaille innovatiivisia ja kokemuksellisia ratkaisuja, joilla se voi erottua kilpailijoista. XR:n avulla voidaan esimerkiksi luoda immersiivisiä markkinointikokemuksia, visualisoida tuotteita ja palveluita sekä vastata paremmin asiakkaiden tarpeisiin. 

XR:n hyödyntäminen voi parantaa myös yrityksen sisäistä toimintaa. Esimerkiksi XR-pohjaiset koulutus- ja perehdytysratkaisut voivat tehostaa työntekijöiden osaamista ja parantaa työskentelyprosesseja. Lisäksi XR voi tukea paikkariippumatonta työskentelyä ja tuoda säästöjä ajan ja kustannusten osalta. 

Miten yrittäjä voi kehittää ymmärrystään XR:stä?  

XR-toimijan käsikirja soveltuu hyvin XR:n perusteiden oppimiseen. Käsikirja tarjoaa tiiviin ja käytännönläheisen tietopaketin XR:stä sekä sen hyödyistä ja käyttötavoista liiketoiminnassa. Yrittäjä voi tutustua käsikirjaan saadakseen yleiskäsityksen XR:stä ja sen potentiaalista omassa yrityksessään. 

Infokortit puolestaan toimivat sekä itsenäisenä työkaluna XR:n perusteisiin tutustumiseen että rinnakkain käsikirjan kanssa. 

Yrittäjä voi myös hyödyntää KEXRI-ekosysteemiä, joka tarjoaa yhteyksiä muihin XR-alan toimijoihin ja resursseihin. Ekosysteemin avulla voi löytää yhteistyökumppaneita, kehittäjätiimejä ja muita osaajia, jotka voivat auttaa XR-ratkaisujen toteuttamisessa. Erityisesti yritysneuvojat ja digikeskukset voivat tarjota arvokasta asiantuntemusta XR:n hyödyntämisessä liiketoiminnassa. He voivat auttaa yrittäjää arvioimaan XR:n soveltuvuutta omaan yritykseen ja suunnittelemaan sen käyttöönottoa.

Scroll to Top