Kielenoppimista virtuaalisessa ympäristössä

KEXRI-saukko

”Sun perunat tais piipata.”

Tavoite

Miten maahanmuuttanut työntekijä voisi oppia työpaikan kieltä ja toimintatapoja tehokkaasti ja motivoivasti?

Taustalla oleva tarve

Monilla aloilla on pulaa osaavasta työvoimasta. Liian usein uuden työntekijän palkkaamisen esteenä on huoli kielitaidosta. Oppiiko maahanmuuttanut ammattilainen suomen kieltä riittävän nopeasti ja niin hyvin, että työyhteisön kommunikointi sujuu erilaisista kielellisistä taustoista huolimatta? Tarvitaan uusia ratkaisuja kielen oppimisen ja työhön perehtymisen tueksi.

Mitä tehtiin?

Rakennettiin ravintolan keittiöstä virtuaalinen ympäristö 3D Vista -ohjelmistolla. Ympäristöä varten otettiin 360-kuvia, still-kuvia, videomateriaalia sekä kerättiin kielellinen aineisto uusimpia kielentutkimuksen menetelmiä hyödyntäen.  

Mitä syntyi?

Syntyi kielen oppimista tukeva konkreettinen, ravintolan keittiötä simuloiva virtuaalinen ympäristö. Uusi työntekijä voi käyttää ympäristöä esimerkiksi omalla kännykällä jo ennen kuin hän aloittaa työssä. Ympäristössä työntekijä voi tutustua työskentelytilaan ja työvälineisiin ajasta ja paikasta riippumatta. Samalla hänellä on mahdollisuus ottaa haltuun työhön liittyvää sanastoa sekä avainfraaseja.

Miten toimittiin?

Uudelle työntekijälle tärkeät sanat ja fraasit kerättiin yhdessä työnantajan kanssa. Tavoitteena oli luoda kielen oppimiselle ympäristö, jonka sanoja ja lauseita uusi työntekijä kuulee ja käyttää työssään Takkatuvassa joka päivä. Virtuaalisen ympäristön visuaalisuus ja kielen aitous motivoivat Takkatuvan henkilöstöä hyödyntämään ympäristöä kielen oppimisessa ja sujuvan kommunikoinnin kehittämisessä.

Arvio toteutuksesta ja seuraavia askelia

Tavoitteemme oli, ettei ympäristön rakentaminen kuormittaisi kiireistä ravintola-alan yrittäjää liikaa. Työnantajan aikaa materiaalien keräämiseen ja arviointiin meni ainoastaan viisi tuntia, joten onnistuimme tavoitteessamme.

Herkkuravintola Takkatuvassa on ravintolan alkuajoista lähtien työskennellyt maahanmuuttaneita, suomen kieltä oppivia työntekijöitä. Yrittäjällä oli siis lähtökohtaisesti kokonaisvaltainen näkemys siitä, millainen työkalu tukee uuden työntekijän kielen oppimista ja koko työyhteisön kommunikointia parhaalla mahdollisella tavalla. Pilotti tekee konkreettisesti näkyväksi, millä tavalla työnantaja voi tukea työyhteisönsä kommunikointia ja kielen oppimista.

Pilotin sivutuotteena kokosimme Takkatuvalle käsikirjan ”Kielen oppimisen ja kommunikoinnin tukemisen ABC”, jossa konkretisoituu, mitä tarkoittaa ”kieltä oppii parhaiten työtä tekemällä.”  

Sekä työnantajilta että maahanmuuttaneilta saamamme palautteen perusteella ympäristölle on varmasti käyttöä monella eri alalla. Palautteissa nousi esille tarve eri kieliversioille.

Pilotissa saimme kokemusta monipolvisen työprosessin ja multimodaalisen aineiston hallinnasta. Vastaava ympäristö on seuraavalla kerralla mahdollista toteuttaa tehokkaammin ja nopeammin. Toiveenamme on rakentaa vastaava ympäristö toiselle toimialalle, sekä testiosion jatkokehitys pelimäisemmäksi.

Käytetyt ympäristöt ja työkalut:

  • 3D Vista
  • 360-kamera

Our Expertise

Id elit mauris neque, purus dui turpis gravida id viverra nunc sit risus quam ornare et massa viverra porta risus justo lectus morbi pulvinar non bibendum nisl quisque donec nunc facilisis fermentum.

01. Blood Bank & Chemistry

Nulla viverra egestas sapien mollis a molest ullamcorper aenean.

02. Coagulation & Cytology

Magna non in suspendisse arcu, lacus ut euismod arcu velit amet lacinia.

03. Hematology & Histology

Est velit cursus eu in amet tortor, in egestas tortor euismod diam.

Latest Case Studies

Imperdiet aliquet est vel nulla turpis eu consequat ullamcorper a egestas suspendisse faucibus eu velit, phasellus pulvinar lorem et libero et tortor, sapien nulla.

Address

123 5th Avenue, New York, US

Call Us

+1 123 456 7890

Email Us

info@example.com

Subsribe To Our Newsletter

Stay in touch with us to get latest news and special offers.

Scroll to Top