Lisätty todellisuus myynnin kasvattamisessa

Lisätyn todellisuuden (AR) käyttö on kasvanut viime vuosina huomattavasti. AR-teknologia tarkoittaa sitä, että reaalimaailman todellisen näkymän päälle lisätään virtuaalinen informaatiokerros, joka näkyy käyttäjälle älypuhelimen, tablettitietokoneen tai AR-lasien avulla. AR-teknologialla on monia etuja, joita voidaan hyödyntää useilla aloilla.

Lisätyn todellisuuden teknologiat mahdollistavat esimerkiksi näkymättömän informaation näkyväksi tekemisen, koneen tai laitteen käyttökoulutuksen tai korjauksen etäopastuksen avulla, digitaalisen reittiopastuksen suuntanuolten ja etäisyyksien avulla sekä 3D-tuotekokeilut AR-sovelluksilla. AR-teknologia tuo myös merkittäviä kustannussäästöjä eri toimialoilla, koska se vähentää tarvetta fyysisille prototyypeille ja tuotantolinjoille sekä mahdollistaa digitaaliset tuote-esittelyt kolmiulotteisina sekä esimerkiksi etäkoulutuksen työpaikalla.

AR-teknologian hyödyntäminen: Miten AR toimii?

AR-sovelluksen käyttö tapahtuu yleisimmin älypuhelimen tai tabletin kameran avulla. Sovellus käyttää kameraa ympäristön skannaamiseen ja virtuaalisen sisällön sijoittamiseen reaaliaikaisesti ympäristöön. Näin käyttäjä voi nähdä virtuaalisen sisällön, esimerkiksi tuotteen, fyysisessä ympäristössään.

AR-teknologian hyödyntäminen: Mitä AR mahdollistaa?

Rakennusalalla lisätty todellisuus voi esimerkiksi auttaa ymmärtämään ja visualisoimaan monimutkaisia käsitteitä tai teknisiä ratkaisuja, kuten rakennuspiirustuksia, sähköjohdotuksia ja putkiverkostoja. Tämä on hyödyllistä ammattilaisille, kuten arkkitehdeille, talonrakentajille, putkiasentajille tai sähköasentajille, jotka voivat tarkastella rakentuvaa tilaa valiten tilannekohtaisesti tarvittavan informaation lisätyn todellisuuden avulla.

Tutustu esimerkkiin youtu.be/2lpn66Oxm88.

Visualisointi tuo lisäarvoa myös rakennusalan asiakkaille, sillä usein rakennuspiirustukset ovat maallikolle haastavia hahmottaa. Virtuaalisena kolmiulotteisena mallina asiakas saa tulevasta kohteesta paljon paremman kuvan ja osaa myös tarvittaessa tunnistaa muutostarpeita. Viimeistään sisustusta mietittäessä AR-työkalut voivat helpottaa valintoja, kun sisutettavaan tilaan voi virtuaalisesti sovittaa lukemattoman määrän erilaisia pintamateriaaleja, värejä sekä kalusteita.

Tutustu esimerkkiin youtu.be/QFu6ARnc2-Y

AR-teknologia mahdollistaa myös etäopastuksen koneiden tai laitteiden käyttökoulutuksessa tai pienen vian korjaamisessa. Etäopastus säästää aikaa ja rahaa, kun teknikko tai asentaja voi saada reaaliaikaisia neuvoja tai ohjeita asiantuntijalta. Tämä on erityisen hyödyllistä sellaisilla teollisuudenaloilla, joissa asiantuntijan fyysinen läsnäolo on vaikeaa tai mahdotonta.

Tutustu esimerkkiin MS HoloLens youtu.be/d3YT8j0yYl0.

Lisätty todellisuus on myös hyödyllinen kuluttajamyynnissä. AR-sovellukset mahdollistavat 3D-tuotekokeilut, joiden avulla asiakas voi kokeilla esimerkiksi vaatteita, asusteita tai huonekaluja virtuaalisesti. Tämä auttaa asiakasta tekemään parempia ostopäätöksiä, pienentää palautusten määrää ja lisää asiakastyytyväisyyttä, koska tuotetta on mahdollista testailla oikeassa ympäristössä ja siitä saa melko realistisen kuvan. Oheisessa videossa sovitetaan Tiffany & Co.-koruja. Kotona rauhassa eri vaihtoehtoja sovittelemalla ostopäätös kypsyy kokeilu kerrallaan ja ostopäätöksen tehtyään asiakas tietää jo, mitä aikoo tilata tai ostaa liikkeestä.

Tutustu esimerkkiin Tiffany’s korut youtu.be/sHI3eFZF7Do.

Generatiivinen tekoäly AR-sisällön tuotannossa: Miten se voi auttaa pienyrittäjiä?

Generatiivinen tekoäly voi auttaa pienyrittäjiä 3D-mallien luomisessa. Nopeimmillaan 3D-mallin voi luoda matkapuhelimen kameralla otetusta videosta käyttämällä tehtävään sopivaa, tekoälyavusteista 3D-generaattoria. Esimerkiksi 3Dpresso.ai on verkkoselaimessa toimiva ohjelma, jonka avulla esineestä kuvattu 1 minuutin mittainen video muuntuu esineen 3D-malliksi. Tämä on jo todella alhaisen kynnyksen mahdollisuus kokeilla 3D-mallin tuottamista.

Generatiivinen tekoäly voi auttaa pienyrittäjiä myös kehittämään AR-sovelluksia nopeammin ja kustannustehokkaammin. Tekoälyä hyödyntämällä voidaan nopeasti luoda prototyyppejä ja testata niitä eri ympäristöissä ja laitteilla. Tekoälysovellukset auttavat myös kehittämään parempia AR-objekteja, jotka toimivat paremmin eri ympäristöissä ja laitteilla. Pienyrittäjien ei tarvitse investoida suuria summia kehitystyöhön, sillä tekoäly auttaa kehittämään ja testaamaan ratkaisuja nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Generatiivinen tekoäly nopeuttaa sisällöntuotantoprosesseja ja alentaa 3D-mallin luomisen kustannuksia mahdollistaen AR-avusteisten sisältöjen hyödyntämisen myös pienille ja keskisuurille yrityksille. Tarjoamalla asiakkaille mahdollisuuden tehdä ostoksia lisätyn todellisuuden kokeiluja hyödyntäen, on yrityksen mahdollista parantaa myyntejä sekä asiakkaiden sitoutumista. Artillery Intelligencen mukaan AR-avusteiset ostosmahdollisuudet kasvattavat kuluttajien ostamista 253 miljardia dollaria vuoteen 2027 mennessä. Tässä voisi olla pieni motivaattori AR:n käyttöönoton suunnitteluun. Ainakin kannattaa jo aloittaa tutustuminen AR-teknologiaan ja siihen, miten se voisi palvella omien tuotteiden myynnin kasvattamista.

Scroll to Top